Yazılım

Göknil Smart

Satın alma
Talep
Teklif
Sözleşme
Bütçe
Sipariş
Mal Kabul
Muayene Kabul
Yönetim Kurul Kararı Bütçe Takibi
Tüm süreçlerin İş Akış Takibi ve Onay Süreçleri